Điện máy Huy ViệtĐiện máy Huy ViệtĐiện máy Huy ViệtĐiện máy Huy ViệtĐiện máy Huy ViệtĐiện máy Huy Việt

Sản phẩm

Máy rửa xe Bamboo BMB-6666

Máy rửa xe Bamboo BMB-6666

Giá :

2.450.000

Giá :

1.990.000 Đ
Máy phát điện Vinafarm VNMPD 950

Máy phát điện Vinafarm VNMPD 950

Giá :

3.200.000 Đ

Giá :

2.800.000 Đ
Máy rửa xe Mitsuyama TL-9

Máy rửa xe Mitsuyama TL-9

Giá :

1.950.000

Giá :

1.700.000
Máy gieo hạt VINAFARM VNGH-989

Máy gieo hạt VINAFARM VNGH-989

Giá :

1.750.000

Giá :

1.520.000
Máy rửa xe YATAKA CS-188

Máy rửa xe YATAKA CS-188

Giá :

1.860.000

Giá :

1.560.000
Máy gặt lúa liên hoàn 4L - 0.5

Máy gặt lúa liên hoàn 4L - 0.5

Giá :

115.000.000 Đ

Giá :

95.000.000 Đ
Máy rửa xe FM18

Máy rửa xe FM18

Giá :

1700000

Giá :

1690000

Trang